ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี ปวริศา จันทร์สกุลพร
662-210-0280
สาขา บิ๊กซี ประชาอุทิศ

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี ปวริศา จันทร์สกุลพร
030-720-1954
สาขา บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ