แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

แจ้งผ่านเว็บไซต์


แจ้งผ่าน กล่องข้อความ / Facebook fanpage


โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเป็นภาพถ่ายหรือสลิป เเละเเจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งเมื่อตรวจสอบเเล้วจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน

แจ้งผ่านอีเมล

ส่งภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงิน หรือสลิปโอนเงิน เเละเเจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ เเละเเจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ส่งมาที่ : athenapublishinghouse@gmail.com

เมื่อตรวจสอบเเล้วจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน
*แจ้งผ่านเว็บไซต์เเละ facebook จะตรวจสอบได้รวดเร็วกว่าอีเมลค่ะ